วันศุกร์ที่ ๓ พ.ย.๖๖ สง.ปรมน.ทร.จัดกิจกรรมฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED

Release Date : 07-11-2023 00:00:00
วันศุกร์ที่ ๓ พ.ย.๖๖ สง.ปรมน.ทร.จัดกิจกรรมฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED

วันศุกร์ที่ ๓ พ.ย.๖๖ สง.ปรมน.ทร.จัดกิจกรรมฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED โดย พล.ร.ท.สุภชิต นาวีสุรพล ผอ.สง.ปรมน.ทร. พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพล บก.สง.ปรมน.ทร.ทุกนาย ร่วมฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การทำ CPR ที่ถูกต้อง และการใช้เครื่อง AED อย่างถูกวิธี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว คนใกล้ชิด ร่วมถึงในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด โดยมีวิทยากรจาก กพร.ทร.เป็นผู้อบรมให้ความรู้