เสธ.ทร. พร้อมด้วย ผอ.สง.ปรมน.ทร. ร่วมงานวันสถาปนา กอ.รมน.

Release Date : 16-02-2024 11:14:49
เสธ.ทร. พร้อมด้วย ผอ.สง.ปรมน.ทร. ร่วมงานวันสถาปนา กอ.รมน.

วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสนาธิการทหารเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  

ในการนี้ พลเรือโท สุภชิต นาวีสุรพล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ รอต้อนรับและร่วมในงานดังกล่าวด้วย ณ สวนรื่นฤดี เขตดุสิต กรุงเทพฯ