สง.ปรมน.ทร.ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ รัชการที่ ๓

Release Date : 01-04-2024 16:18:27
สง.ปรมน.ทร.ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ รัชการที่ ๓

วันจันทร์ที่ ๑ เม.ย.๖๗ พล.ร.ท.สุภชิต  นาวีสุรพล ผอ.สง.ปรมน.ทร. พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ นำกำลังพล บก.สง.ปรมน.ทร. ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า (รัชกาลที่ ๓) ณ วัดท่าพระ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  โดยร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่รอบบริเวณวัด และในกาลนี้ได้ร่วมกันทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#เทิดทูนสถาบัน

#ยึดมั่นระเบียบวินัย

#ประชาชนภูมิใจ

#ทะเลไทยมั่นคง

*Fit for the Future