รอง ผอ.สง.ปรมน.ทร. เป็นผู้แทน ทร. ในการเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

Release Date : 27-02-2024 10:21:10
รอง ผอ.สง.ปรมน.ทร. เป็นผู้แทน ทร. ในการเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  พล.ร.ต.ชวเลิศ เลขะวัฒนะ รอง ผอ.สง.ปรมน.ทร. เป็นผู้แทน ทร. ในการเป็นประธาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  ในการนี้  สง.ปรมน.ทร.จัดกำลังพลเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย