สง.ปรมน.ทร. ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กห.ประจำปี 2567

Release Date : 27-03-2024 15:12:47
สง.ปรมน.ทร. ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กห.ประจำปี 2567

วันพุธที่ ๒๗ มี.ค.๖๗ พล.ร.ท.สุภชิต นาวีสุรพล ผอ.สง.ปรมน.ทร. พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ นำกำลังพลข้าราชการ บก.สง.ปรมน.ทร. ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๖๗ ครบรอบ ๑๓๗ ปี ณ วัดท่าพระ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่โดยรอบบริเวณวัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

#เทิดทูนสถาบัน

#ระเบียบระเบียบวินัย

#ประชาชนภูมิใจ

#ทะเลไทยมั่นคง

*Fit for the Future*