สง.ปรมน.ทร.ซักซ้อมการประจำสถานีดับเพลิง

Release Date : 08-11-2023 00:00:00
 สง.ปรมน.ทร.ซักซ้อมการประจำสถานีดับเพลิง

 

 

วันศุกร์ที่ ๓ พ.ย.๖๖  พล.ร.ท.สุภชิต นาวีสุรพล ผอ.สง.ปรมน.ทร. ตรวจการฝึกและซักซ้อมการประจำสถานีดับเพลิงของบุคลากร บก.สง.ปรมน.ทร.ประจำปี ๒๕๖๗ โดยการฝึกและซักซ้อมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้กำลังพล รู้ถึงหน้าที่และตำแหน่งของสถานีดับเพลิงที่ตนเองรับผิดชอบ ร่วมถึงการปฏิบัติเบื้องต้นในสถานการณ์จริง