สรมน.จ.บ (กองทัพเรือ)/ กอ.รมน.จังหวัด จ.บ.ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

Release Date : 27-12-2023 10:42:54
สรมน.จ.บ (กองทัพเรือ)/ กอ.รมน.จังหวัด จ.บ.ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. พล.ร.ต.อุทาน  คล้ายภูผึ้ง ผอ.สปรมน.2 สง.ปรมน.ทร./ รอง ผอ.รมน.จังหวัด จ.บ.(ท.) มอบหมายให้ น.อ.วุฒินันท์  พยัคฆสังข์ ผอ.สรมน.จ.บ./ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ และ น.อ.ณัฐพงศ์  สุวรรณวงศ์ ฝสธ.สง.ปรมน.ทร./ หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคงฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 พร้อมกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 2567 ณ โถงแสงจันทร์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด จันทบุรี โดยมี นายวิสุทธิ์  ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ