สรมน.จ.บ กองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้

Release Date : 21-12-2023 15:31:13
สรมน.จ.บ กองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. พล.ร.ต.อุทาน  คล้ายภูผึ้ง ผอ.สปรมน.2 สง.ปรมน.ทร./ รอง ผอ.รมน.จังหวัด จ.บ.(ท.) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการมวลชนฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี (พมจ.จบ.) นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลวันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.วันยาวฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้การช่วยเหลือ น.ส.ประทุม  แก้วมงคล ณ บ้านเช่าไม่มีเลขที่ ม.2 ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี พักอาศัยอยู่คนเดียว เป็นผู้ยากไร้ ไม่มีญาติพี่น้องในพื้นที่ สภาพบ้านเช่าเก่าทรุดโทรม และผู้ให้เช่าจะทำการรื้อถอนปรับเปลี่ยนสภาพ จำเป็นต้องออกจากที่พักภายใน ม.ค.67 เลี้ยงชีพโดยการเก็บของเก่าขาย เก็บผักขาย มีรายได้ไม่แน่นอน โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 400 - 700 บาท มีโรคประจำตัว เบื้องต้นคณะเจ้าหน้าที่ได้มอบข้าวสารและอาหารแห้ง เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และจะนำพาไปตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป