สรมน.ต.ร. ร่วมแถลงข่าวการจับผู้ต้องหาลักลอบขนบุหรี่เถื่อน

Release Date : 07-12-2023 10:11:51
สรมน.ต.ร. ร่วมแถลงข่าวการจับผู้ต้องหาลักลอบขนบุหรี่เถื่อน

สรมน.ต.ร.(กองทัพเรือ)/กอ.รมน.จังหวัด ต.ร.

เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. น.อ.วศิน นาคมี  รอง ผอ.สรมน.ต.ร. ร่วมแถลงข่าวการจับผู้ต้องหา ชาวกัมพูชา ขณะใช้เรือลักลอบขนบุหรี่เถื่อน (หนีภาษี) จำนวน ๒๐,๙๕๐ ซอง (๔๑ หีบ ๔๕ แท่ง) มาจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามายังพื้นที่ ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด