สรมน.ต.ร.(กองทัพเรือ)/กอ.รมน.จังหวัด ต.ร.ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2567

Release Date : 27-12-2023 10:46:38
สรมน.ต.ร.(กองทัพเรือ)/กอ.รมน.จังหวัด ต.ร.ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2567

เมื่อ 26 ธ.ค.2566 เวลา 17.00 น.  น.อ.วรพจน์  โพธิผละ  ผอ.สรมน.ต.ร.สปรมน.2 สง.ปรมน.ทร.  ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2567 จังหวัดตราด  ณ บริเวณลานหน้าศาลา 100 ปี ตราดรำลึก อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยมี นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฯ