สรมน.จังหวัดพังงา บูรณาการร่วมกับ จนท.ปกครองฝ่ายความมั่นคง อ.เมืองพังงา ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว

Release Date : 22-11-2023 17:00:00
สรมน.จังหวัดพังงา บูรณาการร่วมกับ จนท.ปกครองฝ่ายความมั่นคง อ.เมืองพังงา ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว

วันที่ ๒๒ พ.ย.๖๖ เวลา ๑๖๐๐ น.อ.ฤชา อินทรโท่โล่ รอง ผอ.สปรมน.๑ สง.ปรมน.ทร./รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ง.(ท.) มอบหมายให้ จนท.กอ.รมน.จังหวัด พ.ง.ร่วมกับ จนท.ปกครองฝ่ายความมั่นคง อ.เมืองพังงา และจนท.รพ.สต.นบปริง ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว/การค้ามนุษย์ และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ พื้นที่ หมู่ ๗ ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จว.พังงา และสุ่มตรวจปัสสาวะ จำนวน ๙ คน พบสารเสพติดในร่างกาย จำนวน ๖ คน ฝ่ายปกครองได้ทำการบันทึกและให้ไปรายงานตัวที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา เพื่อดำเนินการต่อไป