กองทัพเรือเปิดรับสมัครทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์

Release Date : 22-11-2023 16:22:24
กองทัพเรือเปิดรับสมัครทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์

กองทัพเรือเปิดรับสมัครทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567

สมัครผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 ม.ค.67

รายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัคร ตามข้อมูลด้านล่าง