สรมน.จ.บ.ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 1 ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

Release Date : 08-12-2023 14:09:47
สรมน.จ.บ.ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 1 ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

สรมน.จ.บ.(กองทัพเรือ)/กอ.รมน.จังหวัด จ.บ.

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ร.ต.อุทาน  คล้ายภูผึ้ง ผอ.สปรมน.๒ สง.ปรมน.ทร./ รอง ผอ.รมน.จังหวัด จ.บ.(ท.) ร่วมกับ พลโท อมฤต  บุญสุยา รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ และคณะฯ ลงพื้นที่ ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จว.จันทบุรี เพื่อออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มอบสิ่งบริโภคและของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ หมู่ ๔ ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จว.จันทบุรี  จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางเฉลย คุณเจริญ อายุ ๕๙ ปี และนายสนิท  สุขคีรี อายุ ๘๘ ปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ป่วยและครอบครัว