ผอ.สปรมน.2 สง.ปรมน.ทร. ให้การต้อนรับ เสนาธิการทหารเรือ

Release Date : 19-11-2023 07:00:00
ผอ.สปรมน.2 สง.ปรมน.ทร. ให้การต้อนรับ เสนาธิการทหารเรือ

วันที่ 18 พ.ย.66  พล.ร.ต.อุทาน  คล้ายภูผึ้ง ผอ.สปรมน.2 สง.ปรมน.ทร./รอง ผอ.รมน.จังหวัด จ.บ.(ท.) ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.วรวุธ  พฤกษารุ่งเรือง เสนาธิการทหารเรือ ในการเดินทางมาเป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจันทร์แสงศรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย