ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสธ.ศปก.ทร. และคณะฯ

Release Date : 17-11-2023 17:08:37
ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.วรวุธ  พฤกษารุ่งเรือง เสธ.ศปก.ทร. และคณะฯ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. สรมน.จ.บ.(กองทัพเรือ) / กอ.รมน.จังหวัด จ.บ. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.วรวุธ  พฤกษารุ่งเรือง เสธ.ศปก.ทร. และคณะฯ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล และรับทราบปัญหาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และเข้าพบ นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการ และความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี หลังจากนั้น เข้ารับฟังการบรรยายสรุปจาก สรมน.จังหวัด จ.บ. ณ ห้องประชุมคลังจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ PIPO  ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย