สปรมน.1. ประสาน สปช.จต. และจังหวัดจันทบุรี ในการสาธิตกำลังเพื่อตรวจสอบความพร้อมองค์บุคล และองค์วัตถุ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ในเหตุการณ์ต่างๆ

Release Date : 30-10-2023 14:57:08
สปรมน.1. ประสาน สปช.จต. และจังหวัดจันทบุรี ในการสาธิตกำลังเพื่อตรวจสอบความพร้อมองค์บุคล และองค์วัตถุ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ในเหตุการณ์ต่างๆ

สปรมน.1. ประสาน สปช.จต. และจังหวัดจันทบุรี ในการสาธิตกำลังเพื่อตรวจสอบความพร้อมองค์บุคล และองค์วัตถุ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ในเหตุการณ์ต่างๆ