สง.ปรมน.ทร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ วัดครุฑ

Release Date : 03-05-2024 16:00:08
สง.ปรมน.ทร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ วัดครุฑ

           วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗  พล.ร.ท.สุภชิต นาวีสุรพล  ผอ.สง.ปรมน.ทร. และกำลังพล บก.สง.ปรมน.ทร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ วัดครุฑ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมี พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผบ.ทร. เป็นประธาน

            โดยในกิจกรรมประกอบด้วยการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมฯ การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดครุฑ เก็บขยะภายในคลองมอญ จัดตั้งจุดบริการประชาชน อาทิเช่น บริการตัดผม ซ่อมรถจักรยานยนต์ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า การบริการทางการแพทย์ และแจกจ่ายข้าวสารให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม