สง.ปรมน.ทร.ดำเนินกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล

Release Date : 03-05-2024 15:50:31
สง.ปรมน.ทร.ดำเนินกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗  พล.ร.ต.ชวเลิศ เลขะวัฒนะ รอง ผอ.สง.ปรมน.ทร. พร้อมด้วยข้าราชการ สง.ปรมน.ทร. ดำเนินกิจกรรมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พ.ค.๖๗ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๖ บก.ทร. พระราชวังเดิม