ผอ.สง.ปรมน.ทร.ตรวจเยี่ยม กอ.รมน.จังหวัด ร.ย./สรมน.ร.ย.สปรมน.๒ สง.ปรมน.ทร. จว.ระยอง

Release Date : 24-01-2024 10:50:08
ผอ.สง.ปรมน.ทร.ตรวจเยี่ยม กอ.รมน.จังหวัด ร.ย./สรมน.ร.ย.สปรมน.๒ สง.ปรมน.ทร. จว.ระยอง

สรมน.ร.ย.(กองทัพเรือ)/กอ.รมน.จังหวัด ร.ย.

     วันที่ ๒๓ ม.ค.๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ร.ท.สุภชิต นาวีสุรพล  ผอ.สง.ปรมน.ทร. และ พล.ร.ต.ชวเลิศ เลขะวัฒนะ รอง ผอ.สง.ปรมน.ทร. เดินทางตรวจเยี่ยม กอ.รมน.จังหวัด ร.ย./สรมน.ร.ย.สปรมน.๒ สง.ปรมน.ทร. เพื่อมอบโอวาท นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมี น.อ.ทวี  วงศ์วาน ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. พร้อมกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. ศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

      จากนั้น ผอ.สง.ปรมน.ทร. และคณะ ฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระยอง (PIPO) เยี่ยมชมการตรวจเรือประมงหน้าท่า ณ ท่าเรือโชควันดี ถนนเลียบชายฝั่ง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อรับทราบแนวทาง ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการบูรณาการร่วมระหว่าง กอ.รมน.และ ศรชล. โดยมี หน.ศคท.จว.รย. ศรชล.ภาค ๑, จนท.ศรชล.รย., หน.ด่านตรวจประมงระยอง และ จนท.สหวิชาชีพด่านตรวจ ฯ ร่วมให้การต้อนรับ