ผอ.สง.ปรมน.ทร.ตรวจเยี่ยม กอ.รมน.จังหวัด ต.ร./สรมน.ต.ร.สปรมน.๒ สง.ปรมน.ทร. จว.ตราด

Release Date : 16-01-2024 00:00:00
ผอ.สง.ปรมน.ทร.ตรวจเยี่ยม กอ.รมน.จังหวัด ต.ร./สรมน.ต.ร.สปรมน.๒ สง.ปรมน.ทร. จว.ตราด

สรมน.ต.ร.(กองทัพเรือ)/กอ.รมน.จังหวัด ต.ร.

     วันที่ ๑๕ ม.ค.๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ร.ท.สุภชิต นาวีสุรพล ผอ.สง.ปรมน.ทร. และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม กอ.รมน.จังหวัด ต.ร./สรมน.ต.ร.สปรมน.๒ สง.ปรมน.ทร. โดยมี น.อ.ชยุต  ฉัตรอิสรกุล รอง ผอ.สปรมน.๒ สง.ปรมน.ทร./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ต.ร.(ท.) พร้อมด้วยกำลังพล ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด