สง.ปรมน.ทร. ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 23-11-2023 09:00:00
สง.ปรมน.ทร. ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๒ พ.ย.๖๖ พล.ร.ท.สุภชิต  นาวีสุรพล ผอ.สง.ปรมน.ทร. พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ นำกำลังพล บก.สง.ปรมน.ทร. ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดท่าพระ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีผู้นำชุมชนวัดท่าพระ นำชาวบ้านออกมาร่วมทำกิจกรรมฯ กับหน่วยงานด้วย โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณวัด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดห้องน้ำของวัด จากนั้นเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ชุมชนวัดท่าพระ และมอบของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#เทิดทูนสถาบัน

#ยึดมั่นระเบียบวินัย

#ประชาชนภูมิใจ

#ทะเลไทยมั่นคง

*Fit for the Future