ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม หน้ารวมข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๔  
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 มาตราการป้องกัน ลด เลี่ยง ดูแล Covid 19 ของผู้ประกอบการร้านสวัสดิการทหารเรือ 
สินค้าและบริการ
 
สินค้าผ่อนชำระ
 
สินค้าร้านสวัสดิการราชนาวี
ร้านค้า


กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ เลขที่ 2/9 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0 2475 5410,0 2475 5429 โทรสาร 0 2475 5429
จำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่ 1 มิ.ย.2562