ภาพงานแต่ง พ.จ.ต.นิรัตน์ องคเรียน
วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552