ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงรุ่น นรจ.สส.ฟอ.36 ปี 53
วันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553