ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงรุ่น นรจ.พธ.กง.36 ปี 53
วันเสาร์ ที่ 27 - วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2553