ภาพบรรยากาศงานสานสัมพันธ์ 12 ปี นาวี 36
วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2548