ภาพบรรยากาศงานฌาปนกิจศพ พ.จ.ต.มานะ เกลี้ยงเกลา
วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2553