ข่าวประชาสัมพันธ์รุ่น

ขอแสดงความยินดีกับเพื่อน นรจ.ทร.36(นย.38)
ผู้ประกาศ : ร.อ.ภาณุวัฒน์ ม. วัน-เวลา : 2013-06-26 09:48:08
"คืนสู่เหย้า ครบรอบ ๒๐ ปี นาวีสัมพันธ์ นรจ.รุ่น ๓๖"
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สิทธิศักดิ์ จ. วัน-เวลา : 2013-02-25 13:40:28
ช่างเครื่องบิน ขอเชิญเพื่อน นรจ.๓๖ พบปะสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๕๕
ผู้ประกาศ : จ.อ.ชลทิศ ศ. วัน-เวลา : 2012-12-03 09:18:09
แจ้งข่าวการถึงแก่กรรม มารดา พ.จ.อ.ศิลปชัย กิจจานนท์ นรจ.36 เหล่าวิทยุ
ผู้ประกาศ : ร.ท.อำนาจ บ. วัน-เวลา : 2012-06-16 20:59:28
ข่าวการถึงแก่กรรม จ.อ.ดิลก รัตนไธสง จ่าปืน ร.ล.ศุกร์
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกศิริ ส. วัน-เวลา : 2012-05-03 20:33:49
ข่าวการถึงแก่กรรม บิดา พ.จ.อ.สุนทร ภิรมย์เนตร นรจ.36 เหล่าอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ประกาศ : ร.ท.อำนาจ บ. วัน-เวลา : 2012-04-04 09:19:03
พ.จ.อ.เพชรนคร ผิวขำ ขอเชิญทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เสริม ง. วัน-เวลา : 2012-02-20 09:19:43
กำหนดจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ สร้างสัมพันธ์ทหารสามัญ ๓๖ ประจำปี ๒๕๕๔
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เสริม ง. วัน-เวลา : 2011-12-10 22:18:21

กิจกรรมรุ่น

ภาพบรรยากาศงานฌาปนกิจศพ พ.จ.อ.ชินกร ฝาหัด เหล่าทหารสามัญ
ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.ต.บุญธรรม จ. วัน-เวลา : 2011-08-15 10:36:37
ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ 17 ปี สส.ฟอ.36 เมื่อ 6 พ.ย. 53
ผู้ประกาศ : ร.ท.อำนาจ บ. วัน-เวลา : 2010-12-07 10:02:47
ภาพบรรยากาศงานฌาปนกิจศพ พ.จ.ต.มานะ เกลี้ยงเกลา
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ชัชวาล พ. วัน-เวลา : 2010-07-22 13:06:46
ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงรุ่น นรจ.พธ.กง.36 ปี 53
ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.ต.บุญธรรม จ. วัน-เวลา : 2010-03-30 12:34:37
ภาพบรรยากาศงานสานสัมพันธ์ 12 ปี นาวี 36 / 4 มี.ค.48 (สนับสนุนภาพจาก เพื่อน อภิชาต พ. ...ed)
ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.ต.บุญธรรม จ. วัน-เวลา : 2010-02-04 13:59:09
ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงประจำปี 52 เหล่าทหารสามัญ 36
ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.ต.บุญธรรม จ. วัน-เวลา : 2009-12-11 14:53:24
ภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ 16 ปี แห่งความหลัง นรจ.36 ณ แฟลตสุขสวัสดิ์
ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.ต.บุญธรรม จ. วัน-เวลา : 2009-12-11 14:35:26
ภาพงานแต่ง พ.จ.ต.นิรัตน์ อ. (ป้อม) 25 ต.ค. 52
ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.ต.บุญธรรม จ. วัน-เวลา : 2009-10-27 09:57:04

ข่าวสารน่ารู้ทั่วไป