เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๖๓ พันเอก คิม คยอง ยูล ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี เข้าพบ ผอ.สยป.ทร. ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.

Release Date : 07-08-2020 14:11:53
เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๖๓ พันเอก คิม คยอง ยูล ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี เข้าพบ ผอ.สยป.ทร. ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.