กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศพื้นที่เฝ้าระวังน้ำขึ้นสูง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงวันที่ 1-7 ต.ค.65 เนื่องจากอิทธิพลของ "พายุโนรู"สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โทร.1696 ตลอด 24 ชม.

Release Date : 30-09-2022 12:43:22
กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศพื้นที่เฝ้าระวังน้ำขึ้นสูง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงวันที่ 1-7 ต.ค.65 เนื่องจากอิทธิพลของ "พายุโนรู"สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โทร.1696 ตลอด 24 ชม.

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศพื้นที่เฝ้าระวังน้ำขึ้นสูง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงวันที่ 1-7 ต.ค.65 เนื่องจากอิทธิพลของ "พายุโนรู"สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โทร.1696 ตลอด 24 ชม.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง