ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย สามารถแจ้งเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง

Release Date : 26-09-2022 13:20:31
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย สามารถแจ้งเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง

รูปภาพที่เกียวข้อง
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย สามารถแจ้งเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง