ในวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๕ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร.และ Mr.Nissim Assaf Cohen บริษัท Elbit Systems Ltd.ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร

Release Date : 21-09-2022 16:53:36
ในวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๕ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร.และ Mr.Nissim Assaf Cohen บริษัท Elbit Systems Ltd.ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร