ในวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับข้าราชการดีเด่น สยป.ทร.ประจำปี งป.๖๕ ณ บริเวณหน้าอาคาร สยป.ทร.

Release Date : 20-09-2022 10:11:49
ในวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับข้าราชการดีเด่น สยป.ทร.ประจำปี งป.๖๕ ณ บริเวณหน้าอาคาร สยป.ทร.