ในวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย ณ ห้องประกอบพิธี สยป.ทร.

Release Date : 16-09-2022 11:40:28
ในวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย ณ ห้องประกอบพิธี สยป.ทร.