ในวันที่ ๖ ก.ย.๖๕ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล สยป.ทร.จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างองค์บุคคลให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและร่างกายสมบูรณ์ ณ สนามฟุตบอลวินนิ่งเซเว่น พุทธมณฑลสาย๑

Release Date : 09-09-2022 06:18:14
ในวันที่ ๖ ก.ย.๖๕ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล สยป.ทร.จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างองค์บุคคลให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและร่างกายสมบูรณ์ ณ สนามฟุตบอลวินนิ่งเซเว่น พุทธมณฑลสาย๑