ในวันที่ ๔ ก.ย.๖๕ รอง ผอ.สยป.ทร. และคณะ เป็นผู้แทน สยป.ทร. ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดดีดวด

Release Date : 04-09-2022 18:26:31
ในวันที่ ๔ ก.ย.๖๕ รอง ผอ.สยป.ทร. และคณะ เป็นผู้แทน สยป.ทร. ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดดีดวด