ไม่มีบทความนี้

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันที่ ๒๔ ส.ค.๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ - ๑๑๓๐ พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ ส.ค.๖๕ บริเวณพื้นที่วัดดีดวด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง