ใน ๑๑ ส.ค.๖๕ รอง ผอ.สยป.ทร. เป็นผู้แทน ผอ.สยป.ทร. พร้อมข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ณ หอประชุมกองทัพเรือ

Release Date : 11-08-2022 14:29:07
ใน ๑๑ ส.ค.๖๕ รอง ผอ.สยป.ทร. เป็นผู้แทน ผอ.สยป.ทร. พร้อมข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ณ หอประชุมกองทัพเรือ