ใน ๕ ส.ค.๖๕ เวลา ๑๘๐๐ สำนักงานจัดหายุทธโธปกรณ์ทหารเรือ พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมพระครูมงคลวุฒิสุนทร เจ้าอาวาสวัดดีดวด

Release Date : 06-08-2022 20:35:06
ใน ๕ ส.ค.๖๕ เวลา ๑๘๐๐ สำนักงานจัดหายุทธโธปกรณ์ทหารเรือ พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมพระครูมงคลวุฒิสุนทร เจ้าอาวาสวัดดีดวด

สำนักงานจัดหายุทธโธปกรณ์ทหารเรือ พล.ร.ต.อภิชัย  สมพลกรัง  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมพระครูมงคลวุฒิสุนทร เจ้าอาวาสวัดดีดวด แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ วัดดีดวดเป็นวัดในโครงการ บวร ชุมชน วัด โรงเรียน ที่ สยป.ทร. รับผิดชอบ