ในวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๕ ผอ.สยป.ทร. และกำลังพล สยป.ทร. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุม สยป.ทร.

Release Date : 01-08-2022 10:32:58
ในวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๕ ผอ.สยป.ทร. และกำลังพล สยป.ทร. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุม สยป.ทร.