ในวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๕ ผอ.สยป.ทร. และข้าราชการ สยป.ทร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมกองทัพเรือ

Release Date : 01-08-2022 10:31:38
ในวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๕ ผอ.สยป.ทร. และข้าราชการ สยป.ทร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมกองทัพเรือ