ใน ๒๐ ก.ค.๖๕ พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง ผอ.สยป.ทร. นำกำลังพลจิตอาสา สยป.ทร. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดดีดวด

Release Date : 20-07-2022 18:01:41
ใน ๒๐ ก.ค.๖๕ พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง ผอ.สยป.ทร. นำกำลังพลจิตอาสา สยป.ทร. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดดีดวด

   ใน ๒๐ ก.ค.๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๑๓๐ สำนักงานจัดหายุทธโธปกรณ์ทหารเรือ พล.ร.ต.อภิชัย  สมพลกรัง  นำกำลังพล ๒๐ นาย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่วัดดีดวด โรงเรียนวัดดีดวด แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
     1. ทำความสะอาดบริเวณรอบพื้นที่พระอุโบสถ ลานวัด พื้นถนน เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดห้องสุขา วัดดีดวด โรงเรียนวัดดีดวด (ต่อเนื่อง) 
     2. กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดีดวด และมอบอาหารกล่องให้ชาวบ้านในชุมชนวัดดีดวด
     3. ถวายปัจจัย และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน 1 รูป 
     การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย