เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๖๕ สยป.ทร. จัดกำลังพลไปร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ในการขนย้ายสิ่งของ ทำความสะอาดและจัดสถานที่ ร่วมกับชุมชน ณ วัดดีดวด

Release Date : 21-06-2022 13:59:06
เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๖๕ สยป.ทร. จัดกำลังพลไปร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ในการขนย้ายสิ่งของ ทำความสะอาดและจัดสถานที่ ร่วมกับชุมชน ณ วัดดีดวด

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๖๕ สยป.ทร. จัดกำลังพลไปร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ในการขนย้ายสิ่งของ ทำความสะอาดและจัดสถานที่ ร่วมกับชุมชน ณ วัดดีดวด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง