ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มิ.ย.๖๕ สยป.ทร.จัดการอบรมการจัดทำหนังสือราชการ โดยมีวิทยากรจาก สบ.ทร. มาบรรยายให้ความรู้กับกำลังพล สยป.ทร. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ สยป.ทร.

Release Date : 21-06-2022 08:05:47
ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มิ.ย.๖๕ สยป.ทร.จัดการอบรมการจัดทำหนังสือราชการ โดยมีวิทยากรจาก สบ.ทร. มาบรรยายให้ความรู้กับกำลังพล สยป.ทร. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ สยป.ทร.

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มิ.ย.๖๕ สยป.ทร.จัดการอบรมการจัดทำหนังสือราชการ โดยมีวิทยากรจาก สบ.ทร. มาบรรยายให้ความรู้กับกำลังพล สยป.ทร. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ สยป.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง