เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๓๐ สยป.ทร. จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ไปร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ในการขนย้ายสิ่งของ ทำความสะอาดและจัดสถานที่ ร่วมกับชุมชน โรงเรียนวัดดีดวด และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ณ ศาลาการเปรียญ วัดดีดวด

Release Date : 14-06-2022 18:38:24
เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๓๐ สยป.ทร. จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ไปร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ในการขนย้ายสิ่งของ ทำความสะอาดและจัดสถานที่ ร่วมกับชุมชน โรงเรียนวัดดีดวด และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ณ ศาลาการเปรียญ วัดดีดวด

สยป.ทร. จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ไปร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ในการขนย้ายสิ่งของ ทำความสะอาดและจัดสถานที่ ร่วมกับชุมชน โรงเรียนวัดดีดวด และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ณ ศาลาการเปรียญ วัดดีดวด เพื่อเตรียมสถานที่จัดพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูมงคลวุฒิสุนทร เจ้าอาวาสวัดดีดวด

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๓๐ สยป.ทร. จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ไปร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ในการขนย้ายสิ่งของ ทำความสะอาดและจัดสถานที่ ร่วมกับชุมชน โรงเรียนวัดดีดวด และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ณ ศาลาการเปรียญ วัดดีดวด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง