ในวันที่ ๒ มิ.ย.๖๕ ผอ.สยป.ทร. พร้อมคู่สมรส ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมกองทัพเรือ

Release Date : 02-06-2022 09:17:41
ในวันที่ ๒ มิ.ย.๖๕ ผอ.สยป.ทร. พร้อมคู่สมรส ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมกองทัพเรือ

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันที่ ๒ มิ.ย.๖๕ ผอ.สยป.ทร. พร้อมคู่สมรส ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง