ใน ๑ มิ.ย.๖๕ กองทัพเรือ พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง ผอ.สยป.ทร. นำกำลังพลจิตอาสา สยป.ทร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

Release Date : 01-06-2022 18:45:11
ใน ๑ มิ.ย.๖๕ กองทัพเรือ พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง ผอ.สยป.ทร. นำกำลังพลจิตอาสา สยป.ทร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

ใน ๑ มิ.ย.๖๕ กองทัพเรือ พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง ผอ.สยป.ทร. นำกำลังพลจิตอาสา สยป.ทร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน ๑ มิ.ย.๖๕ กองทัพเรือ พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง ผอ.สยป.ทร. นำกำลังพลจิตอาสา สยป.ทร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง