พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง ผอ.สยป.ทร. ได้นำกำลังพลจิตอาสาและกำลังพล สยป.ทร. ร่วมกับจิตอาสาชุมชนวัดดีดวดและครูนักเรียนโรงเรียนวัดดีวด ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดดีดวด

Release Date : 27-05-2022 13:08:17
พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง ผอ.สยป.ทร. ได้นำกำลังพลจิตอาสาและกำลังพล สยป.ทร. ร่วมกับจิตอาสาชุมชนวัดดีดวดและครูนักเรียนโรงเรียนวัดดีวด ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดดีดวด

เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐-๑๑๐๐ พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง ผอ.สยป.ทร. ได้นำกำลังพลจิตอาสาและกำลังพล สยป.ทร. ร่วมกับจิตอาสาชุมชนวัดดีดวดและครูนักเรียนโรงเรียนวัดดีวด ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดดีดวด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทำความสะอาดบริเวณวัดและอุโบสถร่วมกัน พร้อมได้ถวายสังฆทาน เยี่ยมเยียนและร่วมรับฟังปัญหาของชุมชน โดยมีประธานชุมชนพาเยี่ยมชมพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนความช่วยเหลือต่อไป ในการนี้ ผอ.สยป.ทร.และกำลังพลได้จัดเลี้ยงอาหารให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดีดวดด้วย

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง ผอ.สยป.ทร. ได้นำกำลังพลจิตอาสาและกำลังพล สยป.ทร. ร่วมกับจิตอาสาชุมชนวัดดีดวดและครูนักเรียนโรงเรียนวัดดีวด ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดดีดวด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง