ใน ๒๔ พ.ค.๖๕ พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง ผอ.สยป.ทร. ร่วมคณะ พล.ร.ท.อำนวย ทองรอด รอง เสธ.ทร./ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง ณ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

Release Date : 24-05-2022 13:53:52
ใน ๒๔ พ.ค.๖๕ พล.ร.ต.อภิชัย  สมพลกรัง ผอ.สยป.ทร. ร่วมคณะ พล.ร.ท.อำนวย  ทองรอด รอง เสธ.ทร./ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง ณ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

พล.ร.ต.อภิชัย  สมพลกรัง ผอ.สยป.ทร. ร่วมคณะ พล.ร.ท.อำนวย  ทองรอด รอง เสธ.ทร./ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง ณ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการสร้างเรือ รวมทั้งอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และผู้บริหารบริษัทฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน ๒๔ พ.ค.๖๕ พล.ร.ต.อภิชัย  สมพลกรัง ผอ.สยป.ทร. ร่วมคณะ พล.ร.ท.อำนวย  ทองรอด รอง เสธ.ทร./ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง ณ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง