ผอ.สยป.ทร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร ๑๙ พ.ค.๖๕ พระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ณ บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

Release Date : 19-05-2022 10:02:51
ผอ.สยป.ทร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร ๑๙ พ.ค.๖๕  พระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ณ บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผอ.สยป.ทร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร ๑๙ พ.ค.๖๕  พระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ณ บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง